Horst Mahler20 grudnia 2010 roku w Niemczech rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod petycją o uwolnienie Horsta Mahlera skazanego na 12 lat więzienia za krytykę rządu Niemiec oraz „negowanie holocaustu”. Horst Mahler, z zawodu prawnik, był jednym z założycieli i ideologów lewackiej, terrorystycznej organizacji Frakcja Czerwonej Armii (RAF), zwanej też od nazwisk liderów grupą Baader-Meinhof Brigade. Za działalność w jej strukturach odbył wyrok 10 lat pozbawienia wolności. Po wyjściu z więzienia związał się z niemieckimi środowiskami nacjonalistycznymi. Petycja zostanie wysłana do Trubunału Konstytucyjnego Niemiec oraz Niemieckiego Związku Sędziów.

W petycji czytamy o sprawie chińskiego laureata Pokojowej Nagrody Nobla – Liu Xiaobo – skazanego na 11 lat więzienia za krytykę władz chińskich odnośnie łamania podstawowych swobód obywatelskich, prawa do wolności słowa. O jego sprawie szeroko rozpisywały się światowe media, o uwolnienie apelował przewodniczący Komitetu Noblowskiego. Podczas gdy Chiny co jakiś czas stają się obiektem krytyki światowych mediów zarzucających im łamanie praw człowieka, w środku Europy, której rządy stale eksponują przywiązanie do wartości wolności wypowiedzi ludzie skazywani są za podobne „przestępstwa”. Są nimi głośna krytyka władz oraz objęty szczególnymi ustawami temat holocaustu.

Horst Mahler został oskarżony o oczerniania Republiki Federalnej Niemiec oraz krytyczne wypowiedzi odnośnie oficjalnej, jedynie dopuszczalnej wersji holocaustu i skazany na karę 12 lat więzienia. Autorzy petycji zwracają uwagę na podobieństwa spraw Mahlera i Xiaobo i mają nadzieje, że w wyniku szerokiej krytyki postępowania niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, sprawa Horsta Mahlera zostanie ponownie rozpatrzona. Zwracają oni uwagę na niesprawiedliwe traktowanie Mahlera oraz innych osób krytycznie nastawionych do władzy, przez wymiar sprawiedliwości.

Link do petycji:

http://www.volksdeutsche-stimme.de/aktuell/hm_dez2010.htm