169.743-Z informacji niemieckiego rządu federalnego wynika, że od 2009 roku blisko dwukrotnie zwiększyła się liczba funkcjonariuszy policji, którzy mają zagraniczne korzenie. Najczęściej do pracy w tym zawodzie garną się przybysze z Polski, Rumunii i Turcji.

Rząd chadeckiej kanclerz Angeli Merkel udzielił informacji na temat policyjnych statystyk na wniosek partii Lewica (Die Linke), która złożyła w parlamencie odpowiednie zapytanie w tej sprawie. Z rządowej odpowiedzi wynika, że liczba funkcjonariuszy z obcymi korzeniami w policji federalnej zwiększyła się z 291 w 2009 r. do blisko 686 osób obecnie. Dodatkowo obecnie na rozpatrzenie wniosków o przyjęcie do niemieckiej policji oczekują blisko 174 osoby. Najczęściej do tego zawodu aspirują osoby przybywające do Niemiec z Polski, Rumunii i Turcji.

W danych uwzględnione zostały osoby, które posiadają również inny paszport niż niemiecki, lub też urodzili się poza granicami Niemiec, lecz w późniejszym czasie zostali naturalizowani. Ogółem na dzień 1 lutego b.r. liczba funkcjonariuszy policji federalnej wyniosła 30555 osób.

Na podstawie: jungefreiheit.de.