Służby mundurowe podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji czekają podwyżki oraz specjalny program modernizacyjny. Od początku przyszłego roku średnie wynagrodzenie na etacie wzrośnie o około 270 złotych, a na wzrost swojego rocznego budżetu może liczyć między innymi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik spotkał się dzisiaj ze związkowcami reprezentującymi służby mundurowe, które podlegają jego resortowi. Jeszcze przed spotkaniem przedstawiciele służb grozili akcją protestacyjną w razie niespełnienia ich żądań. Ostatecznie w przyszłym roku wzrosną zwłaszcza uposażenia pracujących w nich osób.

Od 1 stycznia 2022 roku wzrosną więc pensje szeregowych funkcjonariuszy. Otrzymają oni o 4,4 proc. wyższe wynagrodzenia, co wraz z nagrodą roczną będzie oznaczać podwyżkę przeciętnej miesięcznej płacy o blisko 270 złotych. Ponadto MSWiA zgodziło się na realizację kolejnego postulatu mundurowych, a więc przywrócenia funduszu nagród.

W przyszłym roku MSWiA wyda najwięcej pieniędzy na policję. Będzie ona dysponowała budżetem w wysokości 11 mld złotych, to zaś oznacza wzrost o blisko 900 mln złotych w stosunku do roku bieżącego. Straż Pożarna otrzyma blisko 3,4 mld złotych, z kolei Straż Graniczna  1,83 mld złotych.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie dysponowała w przyszłym roku budżetem w wysokości 650 mln złotych, czyli wyższym o blisko 18 mln zł w porównaniu do swojego tegorocznego budżetu.

To nie koniec zmian w służbach mundurowych podległych MSWiA. Resort kierowany przez Mariusza Kamińskiego pracuje nad nową ustawą modernizacyjną na lata 2022-2025. W niej również znajdzie się część odnosząca się do funduszu uposażeń i wynagrodzeń.

Na podstawie: infosecurity24.pl.