Dzisiaj w największym włoskim dzienniku „La Repubblica” ukazał się tekst premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu wzywa w nim Unię Europejską do aktywnego włączenia się w odbudowę gospodarki po zakończeniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Ponadto wezwał on do ograniczenia funkcjonowania szarej strefy i odpływu pieniędzy do rajów podatkowych, co według Morawieckiego jest ewidentnym przymykaniem oczu na „nieprawości możnych tego świata”.

Premier  w artykule zatytułowanym „Czas europejskiej nadziei” podkreśla, że w sytuacji katastrofy związanej z epidemią COVID-19 struktury unijne powinny okazać pomoc Włochom. Przywołał w tym kontekście przykład naszego kraju. Z Polski do Włoch miały bowiem zostać wysłane środki pomocy medycznej, a przede wszystkim do Brescii udała się grupa polskich lekarzy mających wspomóc tamtejszych medyków. Dodatkowo szef rządu przypomniał przy tej okazji o długich tradycjach polsko-włoskiej przyjaźni.

Zdaniem Morawieckiego w kilka tygodni „Europa i Włochy zmieniły się na zawsze”, dlatego też „Europa narodziła się we Włoszech”. Oznacza to, że w związku z kryzysem związanym z pandemią UE powinna przemodelować swoje działania. Pod tym pojęciem kryje się konieczność solidarnego działania państw członkowskich. „Nie możemy dopuścić do tego, aby za kryzys zapłacili najsłabsi, jednocześnie przymykając oko na nieprawości możnych tego świata” – napisał polityk.

Morawiecki proponuje zresztą konkretne rozwiązania. Odpowiedzią na wyzwania stojące teraz przed państwami unijnymi powinny być „ambitny budżet UE, ambitna polityka spójności oraz Wspólna Polityka Rolna”. Budżet UE powinien znaleźć nowe źródła finansowania w oparciu o sektory, które najbardziej korzystają ze wspólnego rynku”. Właśnie z tego powodu konieczna ma być walka z szarą strefą, luką VAT-owską oraz unikaniem opodatkowania poprzez transferowanie pieniędzy do rajów podatkowych.

„W naszej chrześcijańskiej tradycji Wielkanoc to czas nadziei,kiedy Jezus Chrystus po okrutnej drodze krzyżowej  pokonał śmierć. W tym wydarzeniu możemy zobaczyć odbicie losu naszego kontynentu doświadczanego przez pustoszącą zarazę. Jesteśmy w stanie pokonać pandemię koronawirusa. Solidarnie. Wygrywa się jednak tylko w ofensywie. Czas na europejską ofensywę. Dla Włoch. Dla całej Europy” – kończy swój tekst Morawiecki.

Na podstawie: gov.pl.