KSMPraski sąd unieważnił podjętą w 2006 roku decyzje ministra spraw wewnętrznych nakazującą rozwiązującą Unię Młodzieży Komunistycznej (KSM). Apelacja może być jeszcze złożona w Najwyższym Sądzie Administracyjnym. Sąd zajmował się tą sprawą po raz drugi, w 2008 roku odrzucił zażalenie KSM na decyzje ministerstwa, lecz Najwyższy Sąd Administracyjny nakazał rozpatrzenie jej po raz kolejny. Ministerstwo nakazało delegalizacje KSM w październiku 2006 roku, kiedy uznano że jej program jest sprzeczny z konstytucją Czech oraz Kartą Podstawowych Praw i Wolności oraz, że jest niezgodny z podstawowymi zasadami demokracji. Sytuacja młodych komunistów, w obronie których nieustępliwie występuje sąd administracyjny kontrastuje z sytuacją czeskich narodowców, którzy znaleźli się na celowniku rządu i organów ścigania, zostali zatrzymani podczas brutalnych rajdów uzbrojonych oddziałów policji na ich domy a następnie uwięzieni bez wyroków . Na przykładzie tym widać, że nacjonalizm jest w demokratycznych krajach Unii Europejskiej traktowany jako światopogląd zakazany, w przeciwieństwie do komunizmu, którego wyznawcy mogą liczyć nie tylko na pobłażliwość ale i pomoc władz.