Najnowsze dane Funduszu Integracyjnego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Austrii mówią o gwałtownie rosnącej populacji muzułmanów w tym kraju. Obecnie terytorium Austrii ma zamieszkiwać ponad 700 tysięcy muzułmanów, a ich liczba w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zwiększyła się czterokrotnie.

Austriacki Fundusz Integracyjny ogłosił liczbę wyznawców islamu w Austrii na 700 tysięcy osób, natomiast tamtejszy resort spraw wewnętrznych informował niedawno o blisko 600 tysiącach wyznawców Allaha znajdujących się na terytorium kraju. Ministerstwo twierdzi jednak, że w wyniku imigracji i wzrostu liczby urodzeń populacja muzułmanów mogła szybko zwiększyć się o blisko 100 tysięcy kolejnych osób i stanowią oni blisko 8 proc. całej populacji.

Islamska Wspólnota Religijna w Austrii nie posiada oficjalnych danych na temat liczby muzułmanów w tym kraju, ponieważ przynależność do wspólnoty nie jest obowiązkowa, tym niemniej może do niej należeć około 500 tysięcy wyznawców Allaha. Warto zwrócić przy tym uwagę, że w 1991 roku w Austrii mieszkało ok. 160 tysięcy muzułmanów, a dziesięć lat później było ich już 346 tysięcy.

Na ogólną liczbę 8,774,786 mieszkańców Austrii największą wspólnotę religijną tworzy Kościół katolicki, bowiem należy do niego blisko 5,16 miliona osób. Pół miliona osób przyznaje się do wyznania prawosławnego, 302,9 tysiąca wyznaje różne nurty protestantyzmu, natomiast liczbę Żydów szacuje się na ok. 15 tysięcy.

Na podstawie: diepresse.com, jungefreiheit.de.