libanMaroniccy biskupi podczas swojego comiesięcznego spotkania ostrzegli przed pogrążaniem się Libanu w chaosie i upadku. Jednocześnie wezwali oni libańskie siły polityczne do przestrzegania konstytucji, aby wyjść z trwającego kryzysu.

Libańscy biskupi spotkali się jak co miesiąc w Ad-Dimanie w północnej części kraju, gdzie znajduje się letnia rezydencja patriarchy Antiochii. Podczas swoich obrad wyrazili oni zaniepokojenie pogłębiającym się kryzysem politycznym w Libanie, który ich zdaniem jest wynikiem politycznego kunktatorstwa i awantur podburzanych przez tamtejsze ugrupowania. Maroniccy duchowni uważają jednocześnie, że jedynym sposobem na wyjście z obecnej sytuacji jest przestrzeganie libańskiej konstytucji, będącej jedynym obrońcą właściwego przebiegu wszelkich procesów w państwie.

Bliskowschodnie państwo od 2014 r. pozostaje bez prezydenta, po tym jak swoją kadencję zakończył Michel Sulaiman. Ponownych wyborów nie udało się przeprowadzić z powodu ich bojkotu przez Hezbollah, Wolny Ruch Patriotyczny i ich sojuszników. Zbyt dużo głosów sprzeciwu padało również wobec kandydatury Sulajmana Farandżij.

Na podstawie: naharnet.com.