Papież Franciszek zdecydował się zmienić zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego dotyczące kary śmierci. Od teraz Kościół katolicki oficjalnie potępia tę formę wymierzania sprawiedliwości i z tego powodu wzywa do jej zniesienia na całym świecie, ponieważ rzekomo narusza ona godność osoby ludzkiej, a ponadto według papieża obecnie wymyślono inne formy adekwatnych kar do przewin przestępców.

Tym samym swoją decyzją Franciszek zmienił paragraf 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego, który został do niego dodany w 1995 roku i traktował właśnie o karze śmierci. Ponad dwie dekady temu ta forma wymierzania sprawiedliwości była jeszcze akceptowana przez Kościół katolicki, chociaż podkreślano niezwykle rzadkie uzasadnienie konieczności całkowitego usunięcia winowajcy. Zmiany wprowadzone teraz przez papieża oznaczają z kolei całkowite potępienie kary śmierci.

Jego zdaniem jest to konieczne, ponieważ „dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw”, a ponadto wymyślono nowe metody ograniczenia wolności dla osób skazanych nawet za najcięższe przestępstwa. Jednocześnie Franciszek podkreślił, że Kościół katolicki na mocy wprowadzonych zmian „z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie”.

Na podstawie: vaticannews.va/pl.