Stowarzyszenie KoLiber przygotowało raport zachwalający masową imigrację do naszego kraju. Ma ona rzekomo przyczyniać się do jego rozwoju gospodarczego, a przede wszystkim być korzystna dla przedsiębiorców. Praca promowana jest między innymi przez posła Jakuba Kuleszę z Konfederacji, który najwyraźniej popiera liberalizację prawa imigracyjnego, przegłosowanego ostatnio przez „bandę czworga”.

Założona w 1999 roku konserwatywno-liberalna organizacja ma swoje najlepsze lata za sobą, choć w Sejmie i w rządzie znalazło się miejsce dla kilku jego byłych lub obecnych członków. KoLiber postanowił przypomnieć o sobie za pośrednictwem raportu „Polityka migracyjna Polski wobec zbawiennego wpływu imigrantów zarobkowych na polską gospodarkę w latach 2014-2021”.

Twórcy dokumentu podkreślają, że powstał on z powodu „zaistnienia ryzyka” związanego z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Zdaniem konserwatywnych liberałów, może on prowadzić do „zwrócenia się przeciwko wszelkim formom imigracji”. Tymczasem organizacja zamierza promować rzekomy „pozytywny wpływ imigracji do Polski bliskich kulturowo cudzoziemców”.

Ogółem w raporcie trudno znaleźć jakiekolwiek odkrywcze wnioski. Jego treść jest zgodna z retoryką lobby biznesowego i działających na jego rzecz lewicowo-liberalnych (a także coraz częściej konserwatywno-liberalnych) mediów. KoLiber krytykuje więc zwłaszcza argumenty dotyczące hamowania przez imigrantów wzrostu zarobków i postępu technologicznego w naszym kraju.

Głównym orędownikiem tez powyższej pracy jest wspomniany Kulesza. Poseł Konfederacji i Partii Korwin wraz ze swoimi ugrupowaniami jest znany z walki z tak zwaną „bandą czworga”, ale jest pod tym względem mocno wybiórczy. Warto bowiem przypomnieć, że niedawną liberalizację polskiej polityki imigracyjnej poparły wszystkie ugrupowania zasiadające w Sejmie.

Na podstawie: koliber.org, twitter.com/Kulesza_pl.

Zobacz również: