imigranci-szwecjaRaport Amnesty International wskazuje, że władze Jordanii nie udzielają pomocy medycznej tysiącom syryjskich imigrantów, którzy znaleźli się w tym kraju w związku z trwającym już pięć lat konfliktem zbrojnym w Syrii.

Z rozmów prowadzonych z przedstawicielami syryjskiej społeczności ma wynikać, że władze Jordanii nie udzielają pomocy medycznej zamieszkującym ten kraj Syryjczykom. Problemem są bowiem wysokie opłaty, biurokracja oraz ograniczane finansowe wsparcie dla celów humanitarnych. Dodatkowo osoby, które opuściły obozy i następnie do nich wróciły nie otrzymują dokumentów wymaganych przez jordańskie władze, aby móc korzystać z usług publicznych, zaś w samych obozach Syryjczycy żyją w ubóstwie i cierpią na przewlekłe schorzenia. W lipcu zeszłego roku służby w Jordanie odmówiły pomocy czternastu rannym Syryjczykom, w tym pięciorgu dzieci, z których czwórka następnie zmarła.

Dane Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, w Jordanii przebywa obecnie ok. 630 tys. Syryjczyków. Władze od dłuższego czasu ograniczają możliwość wjazdu do Jordanii, która stała się celem podróży uchodźców w 2012 r.

Na podstawie: presstv.ir.