Kilka słów prawdy, czyli szkic nowej satyrycznej piosenki Jana Pietrzaka, dotyczącej obecnej w Polsce sytuacji politycznej i społecznej: