piratisrIzraelska służba specjalna Szin Bet wydała oświadczenie dotyczące ostatnich oskarżeń o tortury, jakimi mieli być poddawani żydowscy ekstremiści. Rozpowszechniane przez nich informacje mają być próbą odwrócenia uwagi od ich terrorystycznej działalności.

Zajmujące się kontrwywiadem i bezpieczeństwem wewnętrznym Szin Bet odpowiedziało na kolejne zarzuty, które wobec służy wysunęli przedstawiciele radykalnych organizacji żydowskich osadników. Twierdzą one, iż funkcjonariusze dopuszczają się tortur wobec osób oskarżanych o podpalenie 31 lipca jednego z domostw, przez co śmierć poniosła palestyńska rodzina, w tym osiemnastomiesięczne dziecko. Służba odrzuciła podobne insynuacje, bowiem ma ona działać zgodnie z prawem, natomiast skrajne organizacje syjonistyczne chcą odwrócić uwagę od faktu prowadzenia przez nie działań o charakterze terrorystycznym.

Szin Bet zauważa, że skrajnie prawicowi izraelscy działacze są również oskarżani o próbę obalenia państwa poprzez przemoc, działania na rzecz skłócenia narodu żydowskiego, pogarszania stosunków pomiędzy Izraelem i innymi krajami, a także mordowanie niewinnych Palestyńczyków i próbę wypędzenia wszystkich nie-żydowskich mniejszości.

Na podstawie: jpost.com