Kościół prezbiteriański w Irlandii podtrzymał swoje tradycyjne stanowisko odnośnie homoseksualnych „małżeństw”, które mimo ich zalegalizowania przed trzema laty nie będą honorowane przez tę wspólnotę, natomiast dzieci wychowane w związkach osób tej samej płci nie będą mogły zostać ochrzczone. To reakcja irlandzkich prezbiterian na zerwanie z Kościołem Szkocji, przyjmującym coraz bardziej liberalną wykładnię chrześcijaństwa.

W ubiegłym tygodniu zgromadzenie ogólne Kościoła prezbiteriańskiego w Irlandii dyskutowało na temat kursu, jaki ma on obrać po zerwaniu więzi ze szkocką wspólnotą prezbiterian. Rozdział obu Kościołów był spowodowany głównie kwestiami światopoglądowymi, a więc postępującą liberalizacją Szkotów, akceptujących coraz większy zestaw poglądów charakterystycznych dla zachodniej lewicy. Z tego powodu irlandzcy prezbiterianie, których w Irlandii i Irlandii Północnej jest ponad 220 tysięcy, potwierdzili swoją tradycyjną wykładnię.

Tym samym Kościół prezbiteriański w Irlandii odmówił pełnego członkostwa we wspólnocie osobom pozostającym w związku homoseksualnym, a także zakazał chrzczenia dzieci dorastających właśnie w „małżeństwie” jednopłciowym. Wspólnota w specjalnie wydanym komunikacie podkreśla, że jej rozumienie Pisma Świętego nie pozwala osobom homoseksualnym na przyjmowanie komunii, ani też chrztu dla swoich dzieci.

Na podstawie: christiantoday.com.