Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał właśnie decyzję w sprawie 269 obywateli Iraku, którzy od lipca zeszłego roku złożyli wnioski o otrzymanie azylu na terytorium naszego kraju. Żaden z nich nie spełniał wymagań potrzebnych do otrzymania dokumentu, dlatego będą oni musieli opuścić Unię Europejską.

Znaczny wzrost liczby wniosków o uzyskanie ochrony międzynarodowej widoczny jest właśnie od lipca 2021 roku. Właśnie wówczas władze Białorusi zaczęły zwozić imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki na granicę polsko-białoruską. Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformował więc, że w ubiegłym roku złożono o 41 proc. więcej dokumentów niż rok wcześniej.

Teraz instytucja wydała decyzje w sprawie 269 Irakijczyków. Wnioski 246 irackich obywateli zostały więc rozpatrzone negatywnie, bo żaden z nich nie spełniał warunków przyznania im ochrony międzynarodowej. W przypadku pozostałych 23 sprawy zostały umorzone z powodu opuszczenia przez nich Polski jeszcze przed rozpatrzeniem wniosków.

Azylu w formie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej można udzielić jedynie osobom, którym w kraju pochodzenia grożą prześladowania, albo oczywiste ryzyko utraty zdrowia lub życia. Osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową nie mogą też stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa przyjmującego.

Na podstawie: polskieradio24.pl.

Zobacz również: