lgbt-ugandan2Holenderskie ministerstwo edukacji twierdzi, że zamierza wprowadzić obowiązkowe lekcje dotyczące praw homoseksualistów w tym kraju. Mają być one przeznaczone dla imigrantów mieszkających w ośrodkach dla osób ubiegających się o azyl.

Minister edukacji Jet Bussemaker powiedział w wywiadzie dla holenderskiego dziennika „Trouw”, że imigranci przebywający w ośrodkach dla uchodźców będą mieli obowiązkowe lekcje dotyczące praw homoseksualistów. Na program zajęć mają składać się materiały z podręczników przeznaczonych dla szkół średnich w Niderlandach, a ich celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa ludności oraz uświadomienie imigrantów, iż prześladowanie homoseksualistów nie jest tolerowane.

Według Bussemakera, większość imigrantów pochodzi z państw, w których prawa homoseksualistów nie są oczywistością, zaś częstokroć nie akceptuje się w nich także praw kobiet. W grudniu holenderskie służby musiały przenieść pięciu przybyszy spoza Europy do innego ośrodka, bowiem w dotychczasowym miejscu pobytu byli atakowani za swoją orientację.

Na podstawie: dutchnews.nl.