imigrantZ najnowszych badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Maastricht wynika, iż studenci reprezentujący mniejszości etniczne mają poważne problemy ze znalezieniem pracy w Holandii. Pracodawcy wolą bowiem zatrudniać rodowitych Holendrów.

Naukowcy z uczelni w Maastricht przeanalizowali wskaźnik sukcesu wśród ok. 70 tys. absolwentów holenderskich uczelni wyższych. Okazało się, że osoby pochodzące z mniejszości etnicznych mają dużo mniejsze szanse na znalezienie pracy niż ich rówieśnicy będący etnicznymi Holendrami. Dzieje się tak nawet jeśli potomek imigrantów ma takie same kwalifikacje jak rodowity mieszkaniec Holandii. Ogółem uczniowie wywodzący się z drugiej generacji rodzin imigrantów są trzy razy bardziej narażeni na bezrobocie.

Podobne badania przeprowadzono pięć lat temu, kiedy potomkowie imigrantów byli pytani o możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w trakcie odpowiednich staży. Okazało się wówczas, że jedna piąta respondentów miała mieć do czynienia z postawami rasistowskimi.

Na podstawie: dutchnews.nl.