Hiszpański rząd zaczyna wdrażać nową reformę prawa pracy. Zakłada ona w pierwszej kolejności ograniczenie stosowania umów czasowych, które będą teraz dozwolone tylko w wyjątkowych sytuacjach. Lewicowe władze podkreślają, że w ten sposób odwracają dotychczasowy trend, zmierzający do ograniczania praw pracowniczych.

W hiszpańskim dzienniku urzędowym opublikowano dekret królewski, sporządzony w wyniku porozumienia socjalistycznego rządu Pedro Sáncheza z organizacjami skupiającymi przedsiębiorców i pracowników. Tym samym już od 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie zreformowane prawo pracy, przygotowane przez wicepremier i minister pracy oraz gospodarki społecznej Yolandę Diaz.

Hiszpańskie władze nie ukrywają, że ich głównym celem jest zmiana wzorców postępowania na tamtejszym rynku pracy. Wzmocniona zostanie więc pozycja pracowników, w tym przede wszystkim zwalczany będzie zwyczaj zawierania tymczasowych porozumień na marnych warunkach.

Od przyszłego roku przedsiębiorcy będą musieli oferować pracownikom umowy na czas nieokreślony. Zastosowanie bardziej elastycznych form pracy będzie możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach. Zalicza się do nich głównie konieczność pilnego zwiększenia załogi, gdy dana firma odnotowuje nagły wzrost zamówień czy zmienia swoją politykę.

Biznes ma czas do kwietnia przyszłego roku, aby uregulować status pracowników zatrudnianych dotychczas na umowach czasowych. W przeciwnym razie będzie on karany między innymi podwyższonymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Podwyższono również kary za oszustwa w tym względzie, które będą mogły wynieść nawet 10 tys. euro za każdą umowę zawartą niezgodnie z prawem.

Diaz uchyliła w ten sposób wcześniejsze zmiany w kodeksie pracy, przeforsowane w 2012 roku przez ówczesną minister Fátimę Báñez z centroprawicowej Partii Ludowej (PP). Krytycy zmian twierdzą jednak, że reforma sprzed prawie dekady została poddana jedynie „lekkiemu retuszowi”. Z tego powodu utrzymana zostanie chociażby dominacja porozumień zawartych przez spółkę z pracownikami nad uzgodnieniami branżowymi.

Na podstawie: libremercado.com, praca.interia.pl, elpais.com.