ing-bank-slaski„Solidarność” poinformowała, że zlikwidowała swoje konto bankowe w ING Banku Śląskim, wzywając do uczynienia takiego kroku przez pozostałe centralne i środowiska związane z górnictwem. To efekt wycofania się ING z finansowania projektów związanych z wydobyciem węgla.

Rada Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” zlikwidowała konto w ING Banku Śląskim i zapowiedziała przeniesienie rachunku do innej instytucji finansowej. Górnicy z „Solidarności” wzywali do podjęcia takiego samego kroku przez pracowników tego sektora, wszystkie zakładowe organizacje związku, inne centralne związkowe, a także firmy związane z branżą górniczą.

To efekt decyzji podjętej przez ING, który to bank postanowił wycofać się ze współpracy przy inwestycjach związanych z energetyką węglową oraz branżą wydobywczą. Dodatkowo holenderska firma zamierza w najbliższym czasie przestać kredytować jakiekolwiek inicjatywy powiązane z węglem.

Na podstawie: solidarnosc.org.pl, forsal.pl.