Od 2023 roku globalne koncerny będą podlegały międzynarodowej, minimalnej stawce podatkowej w wysokości 15 procent. Polska wraz ze 135 innymi krajami podpisała deklarację dotyczącą dalszych prac nad nowym podatkiem. Ma on  docelowo składać się z dwóch filarów, czyli z relokacji zysków z jego tytułu oraz ze zwalczania rajów podatkowych.

Na wiosnę bieżącego roku plan wprowadzenia minimalnego podatku przedstawiła administracja amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Pomysł dosyć szybko zyskał sporą popularność, dlatego w połowie roku zyskał poparcie 130 państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 8 października Polska wraz ze 135 państwami zadeklarowała chęć prowadzenia dalszych prac nad tym rozwiązaniem.

Tym samym opracowane zostaną zupełnie nowe zasady międzynarodowego opodatkowania największych globalnych firm, a zwłaszcza rosnących stale w siłę gigantów cyfrowych. Porozumienie zawarte przez wspomnianą pokaźną grupę państw opiera się na dwóch filarach.

Pierwszy z nich zakłada wprowadzenie nowego podatku, który będzie obejmował blisko sto największych firm na świecie. Szacuje się, że przyniesie on zyski w postaci blisko 125 miliardów dolarów. Zostaną one poddane następnie podziałowi pośród państwa na całym świecie. Drugi filar nowych regulacji ma z kolei polegać na walce z rajami podatkowymi oraz na reformie międzynarodowego systemu podatkowego.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że minimalny podatek od największych firm wejdzie w życie w 2023 roku. Jego stawka będzie zaś wynosić 15 proc. Sarnowski przyznał jednocześnie, że rządowi w międzynarodowych negocjacjach zależało na „utworzeniu mechanizmu ochronnego przed podatkiem globalnym dla firm prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą i korzystających z zachęt inwestycyjnych w Polsce”.

Ostatecznie udało się wypracować w tej sprawie konsensus. Międzynarodowe korporacje będą więc mogły dalej korzystać z ulg podatkowych w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych, Polskich Stref Inwestycji, ulg B+R, IP-Box oraz zapisów „Polskiego Ładu” związanych z nowoczesnymi technologiami.

Na podstawie: bankier.pl.

Zobacz również: