manif-pour-tous2016Francuska rodzina stała się jednym z elementów kampanii przed drugą turą prezydenckich prawyborów wśród centroprawicy. Obaj kandydaci nie chcą cofnąć prawa legalizującego „małżeństwa” homoseksualne, lecz François Fillon opowiada się za ograniczeniem możliwości adopcji dzieci przez takie pary.

Przeforsowane przez lewicowe władze Francji „małżeństwo dla wszystkich” do dzisiaj wzbudza duże kontrowersje wśród francuskiego społeczeństwa. Kwestia rodziny stała się więc elementem kampanii przed drugą turą prawyborców centroprawicy, które mają wyłonić jej kandydata na prezydenta Francji. Większość polityków Republikanów (wówczas Unii na rzecz Ruchu Ludowego) głosowała przeciwko „małżeństwom” homoseksualistów z powodu presji wyborców, jednak teraz nie zamierzają oni cofać prawa uchwalonego głosami lewicy. Alain Juppé chce w tej kwestii zachowania obecnego stanu rzeczy, natomiast François Fillon opowiada się za jego drobną korektą. Fillon chce bowiem ograniczyć możliwość adopcji dzieci przez osoby tej samej płci, choć zaznacza przy tym, że pary homoseksualne „przyjmują dzieci z miłością”. Obaj politycy opowiadają się natomiast zdecydowanie przeciwko „macierzyństwu zastępczemu”, a więc legalnemu funkcjonowaniu surogatek.

Więcej miejsca w programach obu kandydatów zajmuje natomiast wsparcie dla francuskich rodzin ze strony państwa. Fillon chce przywrócić powszechność zasiłków rodzinnych, wprowadzić priorytetowy dostęp do mieszkań socjalnych dla matek samotnie wychowujących dzieci, podwyższyć ulgi podatkowe dla rodzin wielodzietnych oraz zlikwidować opodatkowanie darowizn rodziców na rzecz dzieci. Juppé zgadza się z propozycjami podatkowymi Fillona, ale opowiada się za przywróceniem zasiłku dla kobiet już od siódmego miesiąca ciąży, jednocześnie sprzeciwiając się przywróceniu uniwersalności świadczeń rodzinnych.

Programy obu centroprawicowych polityków są krytykowane, ponieważ z ulg podatkowych skorzystają przede wszystkim najbogatsze rodziny. Fillon i Juppé twierdzą natomiast, że dzięki ich rozwiązaniom wzmocniona zostanie pozycja klasy średniej.

„Małżeństwa” homoseksualistów zostały zalegalizowane w maju 2013 r. mimo masowych protestów zwolenników tradycyjnej rodziny, skupionych wokół ruchu „Manifestacja dla wszystkich”.

Na podstawie: lefigaro.fr, la-croix.com.