c9m sebastien present8 maja w Paryżu odbyła się licząca ponad 1500 osób demonstracja łącząca ze sobą dwa ważne dla francuskich nacjonalistów wydarzenia – upamiętnienie Joanny d’Arc, jako symbol przywiązania do tradycji przeciwko wyniszczającemu ją globalizmowi, oraz upamiętnienie zamordowanego przez policję Sebastiana Deyzieu, narodowo-rewolucyjnego aktywisty.

Marsz zorganizowany przez ugrupowania 3ème Voie, Groupe Union Defense, Terre & Peuple, Renouveau Français oraz Nouvelle Droite Populaire, a więc pięć największych niezależnych ruchów nacjonalistycznych we Francji, rozpoczął się na historycznym paryskim Placu de la Madeleine. Pochód został podzielony na kolumny zajmowane przez poszczególne ugrupowania – oprócz organizatorów były to m.in. Front des Patriotes, Front-Comtois, zagraniczni goście z Belgii/Flandrii, Włoch, Hiszpanii i Szwajcarii, a także licznie przybyli francuscy autonomiczni nacjonaliści (zdjęcia dokumentujące zajmowany przez nich blok dostępne są tutaj). Marsz ulicami Paryża przeszedł bez jakichkolwiek incydentów.

Sébastien Deyzieu uczestniczył w antyamerykańskiej demonstracji 7 maja 1994 roku, która zakończyła się rozruchami z policją. W wyniku obrażeń zadanych mu przez policjantów zmarł dwa dni później. Nacjonaliści w tym roku uczcili jego pamięć coroczną demonstracją, złożeniem kwiatów w miejscu, w którym doszło do zamieszek, oraz mszą w jego intencji, która odbyła się w Kościele Św. Mikołaja du Chardonnet.