muslim-uk-prisonWładze Francji zamierzają wybudować 33 nowe więzienia, ponieważ dotychczas działające placówki są przeludnione. Inwestycja ma być również sposobem na walkę z muzułmańskimi terrorystami, bowiem wyznawcy islamu mają radykalizować się poprzez przebywanie w złych warunkach.

Socjalistyczny premier Francji, Manuel Valls zapowiedział budowę 33 nowych więzień. Były minister spraw wewnętrznych w czwartek wizytował Krajową Szkołę Administracji Penitencjarnej, wraz z ministrem sprawiedliwości Jeanem-Jacques Urvoasasem, gdzie rozmawiali oni o dramatycznym stanie więziennictwa, które nazwali wręcz „francuską chorobą”. Valls powiedział mediom, że zbyt wiele instytucji we francuskim więziennictwie jest przestarzałych, a symbolem ich złego stanu jest fakt, iż wielu więźniów śpi na materacach na podłodze. Najgorzej ma być w więzieniach, gdzie przebywają osoby z wyrokami do dwóch lat, w których przepełnienie ma wynosić 140 proc. Francuski premier do grudnia chce otrzymać informację o dostępności gruntów pod budowę 33 więzień, aby w styczniu przyszłego roku rozpocząć już procedurę zamówień publicznych.

Według dostępnych danych w więzieniach we Francji co roku dochodzi do blisko 4 tys. ataków na personel więzienny, stąd chce on także zająć się poprawą bezpieczeństwa w tych placówkach, bez uprzedniego zdradzania szczegółów. Premier Francji zwrócił też uwagę na fakt radykalizacji więźniów, bowiem szacuje się, iż w aresztach przebywa 325 osób powiązanych z grupami terrorystycznymi, natomiast kolejnych 1,4 tys. uznaje się za osoby zradykalizowane przez islamskich kaznodziei bądź werbowników. Zdaniem Urvoasasa, kaznodziejstwo rozwija się głównie w przepełnionych więzieniach.

Do przypadków radykalizacji poglądów miało dojść również wśród więziennych strażników, choć mają to być jedynie pojedyncze przypadki, już odpowiednio ukarane. Związki zawodowe pracowników więziennictwa szacują, iż sprawa ta ma dotyczyć od 10 do 30 przypadków na 27 tys. zatrudnionych strażników. Żaden z nich nie nawoływał jednak do stosowania przemocy.

Na podstawie: lefigaro.fr, forsal.pl.