heraEuropejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) opublikowało Europejski Raport Narkotykowy 2013. Ujawnia on szacunkową liczbę ludzi spożywających środki psychoaktywne, jak również wskazuje dynamiczne zmiany zachodzące na rynku narkotykowym.

Dokument ten wskazuje, iż około 77 milionów Europejczyków (w przedziale wiekowym 15-64) w swoim życiu spożyło kiedykolwiek pochodnych konopi indyjskich. Najbardziej rozpowszechniona na naszym kontynencie jest marihuana. W ubiegłym roku liczba spożywających narkotyki z konopii indyjskich wynosiła 20 milionów. Jak zaakcentował raport, największy problem ma około 3 milionów Europejczyków (w wieku od 15 do 64 lat). Grupa to spożywa zażywa pochodne konopi indyjskich codziennie bądź prawie codziennie.

Największym „powodzeniem” wśród Europejczyków aktualnie cieszy się kokaina. Około 14,5 miliona mieszkańców między 15 a 64 rokiem życia próbowało kiedyś tego rodzaju narkotyku. Raport akcentuje jednak, że grupa konsumentów koncentruje się głównie w kilku krajach Europy Zachodniej. Raport podkreślił, iż różnicują się szlaki przerzutu tego narkotyku do Europy. Świadectwem rosnących problemów związanych z popytem na kokainę wśród autochtonów są spore przejęcia w portach Grecji, Bułgarii i krajów nadbałtyckich.

Wśród syntetycznych substancji pobudzających najpopularniejsze są amfetamina i ecstasy. Szacuje się, iż mniej więcej 12,7 miliona Europejczyków próbowało chociaż raz w życiu narkotyków z tej grupy (dotyczy zarówno amfetaminy, jak i metamfetaminy), przy czym w zeszłym roku była to grupa aż 2 milionów osób. Spożywanie metamfetaminy stanowi problem nie tylko na Słowacji i w Czechach, ale już także w Niemczech, na Cyprze czy też w Grecji.

Dokument zawiera jednak także pozytywne informacje. W całej Europie odnotowywany jest spadek spożycia heroiny, czego świadectwem ma być fakt malejącej liczby osób zgłaszających się z uzależnieniem od tego narkotyku.

na podstawie: PAP