Danish-Muslims2Projekt ustawy zgłoszony przez antyimigracyjną Duńską Partię Ludową cieszy się poparciem pozostałych ugrupowań parlamentarnych, w tym rządzących liberałów i opozycyjnych socjaldemokratów. Zakłada on pozbawianie obywatelstwa radykalnych imamów negujących podstawowe duńskie wartości.

Przedstawiciele Duńskiej Partii Ludowej (DF) zgłosili projekt ustawy w związku działalnością imama Abu Bilalego, który krzewi swoją wizję islamu za pośrednictwem meczetu Grimhøj w mieście Aarhus. Stacja telewizyjna TV2 ujawniła na początku marca nagrania, które pokazują radykalnego muzułmanina wzywającego do kamieniowania kobiet trudniących się nierządem, a także bicia dzieci nieodprawiających modlitw obowiązkowych dla każdego wyznawcy islamu.

Według ludowców pozbawianie duńskiego obywatelstwa i deportowanie radykalnych imamów byłoby zgodne z zapisami duńskiej ustawy zasadniczej, która gwarantuje wolność religijną dopóki nie promuje się praktyk niemoralnych lub nie zakłóca się porządku publicznego. Projekt DF zyskał już poparcie polityków rządzącej liberalnej partii Venstre, opozycyjnych socjaldemokratów oraz duńskich konserwatystów.

Rozwiązanie to skrytykował natomiast Oussama El-Saadi, szef meczetu Grimhøj. Twierdzi on, że doprowadzi to do dalszej radykalizacji środowisk muzułmańskich, zaś pozbawienie Bilalego obywatelstwa uczyni go bezpaństwowcem, co jest problematyczne z punktu widzenia prawa międzynarodowego.

Na podstawie: thelocal.dk.