Województwo dolnośląskie rozpoczyna realizację projektu „Nowa Szansa”. W jego ramach przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie Dolnego Śląska mogą otrzymać dopłaty na zatrudnienie ukraińskich imigrantów. Na tamtejsze firmy czekają więc między innymi pieniądze na staże zawodowe, dopłaty do wynagrodzeń czy na doposażenie stanowisk pracy dla obcokrajowców.

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie opublikował na swojej stronie internetowej informację o wsparciu finansowym dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na zatrudnienie imigranta z Ukrainy. Z ogłoszenia można dowiedzieć się między innymi, że projekt „Nowa Szansa” finansowany jest przez polskie państwo, Unię Europejską i województwo dolnośląskie.

Firmy działające na Dolnym Śląsku mogą tym samym otrzymać pieniądze na zatrudnienie Ukraińców po 30. roku życia, przybyłych do naszego kraju po 20 lutego, czyli po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Dopłaty można otrzymać między innymi na płatne staże zawodowe w kwocie do 2423 zł brutto miesięcznie, doposażenie stanowiska pracy dla obywatela Ukrainy w kwocie do 26 tys. zł netto czy na naukę języka polskiego. Poza tym województwo dolnośląskie przez pierwszych sześć miesięcy współfinansuje wynagrodzenie imigranta w kwocie do 1415 zł brutto.

Na podstawie: praca.gov.pl.

Zobacz również: