kartofel-wilders-minPoniżej zamieszczamy ciekawy z europejskiej perspektywy manifest australijskich niezależnych nacjonalistów skupionych wokół inicjatywy Nationalist Alternative. Tekst porusza zagadnienia odpowiedzialności za islamizację Zachodu oraz jego kontakty z syjonistycznym reżimem w Izraelu, w kontekście koncesjonowanej, systemowej tzw. „skrajnej prawicy” w krajach Europy Zachodniej. Tekst zamieszczamy w celach poznawczych i zachowujemy wobec niego neutralność światopoglądową.

***

Sygnatariusze:

* Nationalist Alternative
* Australia First Party

My, wyżej podpisani, deklarujemy:

Fundamentem naszej aktywności politycznej jest nasze niezbywalne oddanie nacjonalizmowi wewnątrz struktury białej cywilizacji zachodnioeuropejskiej, której źródłem było Święte Imperium Rzymskie zapoczątkowane w Europie, a która obecnie rozpościera się po całym świecie – od Europy po nowy świat w Ameryce Północnej, Australii, Nowej Zelandii, Argentynie, Afryce Południowej i dawnej Rodezji; ze wschodu, zachodu, południa i północy Europy.

Deklarujemy, że od momentu swojego powstania, biała cywilizacja Zachodu i judaizm stały w opozycji; nie ma wartości „judeochrześcijańskich” tak samo jak nie ma wartości „islamochrześcijańskich”.

Deklarujemy, iż po przezwyciężeniu totalitarnych systemów XX wieku, białej cywilizacji Zachodu grozi obecnie nowe globalne totalitarne niebezpieczeństwo: multikulturalizm.

Kluczowym zagadnieniem, które napotykamy jest przetrwanie naszego własnego rodzaju, zdemaskowanie i zakończenie programu ludobójstwa białych środkami masowej imigracji i asymilacji, liberalnej ideologii i politycznej poprawności. Afirmujemy prawa białych do zachowania ciągłości swojej rasy w obrębie białych narodów. Rozumiemy, że to główny wysiłek, który musimy podjąć i rozumiemy, że jesteśmy zobowiązani lojalnością wobec naszej rasy i przyszłych pokoleń by zabezpieczyć swoje własne przetrwanie i suwerenność.

Odrzucamy multikulturalizm, prowadzący do sytuacji, w której biali stają się mniejszością we własnych ojczyznach, mniejszością w miastach takich jak Paryż, Rzym, Bruksela, Amsterdam, Sztokholm, Sydney, Melbourne, Los Angeles, Londyn; w której biali są zastępowani imigrantami z Afryki, Indii, Chin oraz świata muzułmańskiego.

Odrzucamy syjonizm, będący fundamentalistycznym prawem żydowskich politycznych imperialistów. Ideologia „Państwa Izraela” i ideologia holokaustu, która stała się wiodącą religią Zachodu t.j. tą, w którą każdy wierzy, biorą swój początek w judaistycznych, talmudycznych i semickich prawach, które historycznie stały w opozycji do ciągłości interesów białych ludzi, białej europejskiej kultury, historii, tradycji, ducha i religii. Nawet dzisiaj, liberalni żydowscy intelektualiści propagują kulturę powolnej śmierci – upadek białego człowieka poprzez wymuszoną multirasowość i  multikulturalizm, masową niebiałą imigrację i asymilację wbrew woli narodów białego Zachodu. Jednocześnie, ci sami intelektualiści – a także żydowscy liderzy polityczni oraz samozwańczy żydowscy „liderzy społeczeństw” – zabiegają aby żydowskie tradycje pozostały nienaruszone, Żydzi czyści etnicznie, a ich Państwo Izrael wolne od nieżydowskich imigrantów napływających do Izraela ze świata arabskiego i Afryki.

Skrajnie prawicowe, oportunistyczne, reakcyjne i populistyczne kliki pojawiły się znikąd, czasami w bardzo krótkim okresie czasu; zagarnęły kryzys rasowy, z którym borykają się białe narody i przeistoczyły go w czysto ideologiczną i nierasową walkę z islamem. Niektóre z nich: Partia Wolności Geerta Wildersa (Holandia), Wolnościowa Partia Austrii, Interes Flamandzki z Flandrii i Szwedzcy Demokraci – podpisały wspólną deklarację, „Deklarację Jerozolimską” ogłaszającą ich wsparcie dla prosemityzmu, w Jerozolimie w grudniu 2011 roku.

Wspierają Izrael i syjonizm. Diaspora i żydowscy intelektualiści, jednakże, a także „liderzy społeczności” są znani z używania swoich wpływów politycznych do oczerniania, prześladowania, karania i zamykania zachodnich nacjonalistów. Zachodnie grupy nacjonalistów wspierające „prawo Izraela do istnienia” i potępiające islam, jednocześnie nigdy nie krytykując judaizmu – te właśnie grupy próbują zyskać protekcję u jakichkolwiek żydowskich szantażystów i prześladowców. Ich celem jest ukazanie białym liberałom wesołej twarzy: „Widzicie, kumplujemy się z Żydami, pokochajcie nas proszę”.

Islamskie zagrożenie dla kultury, tradycji i narodów Zachodu istnieje przez liberalizm, przez politykę multi-kulti. Rozumiemy, że to nie świat islamski jest ostatecznie odpowiedzialny za zagrożenie islamizmem na Zachodzie, a właśnie liberalizm, który sponsorował i wciąż aktywnie chroni islam na Zachodzie, pozwala na islamizację miejskich ośrodków w Europie przy jednoczesnym wypieraniu białych.

My, niżej podpisani, zgadzamy się na odrzucenie przez wszelkich białych liberałów, którzy przystają na powolną śmierć białych narodów Zachodu poprzez masową niebiałą imigrację; zgadzamy się na odrzucenie przez liberalnych żydowskich intelektualistów i „liderów społeczności”; zgadzamy się na odrzucenie przez liberalny establishment. Odrzucamy zamysł, by przyszłość Zachodu była jakkolwiek powiązana z Izraelem. Nie zamierzamy zadowalać żadnej z tych grup, a zamiast tego, dążymy do czynienia tego co słuszne. Walczymy o odzyskanie ziem Zachodu i zapewnienie przetrwania oraz samostanowienia naszych narodów. Nie zatrzymamy się, póki zwycięstwo nie będzie pewne i bezpieczne.

tekst oryginału: www.natalt.org/2013/02/09/the-anti-jerusalem-declaration

tłumaczenie © Autonom.pl