roboty_i_alienacja_pracyPrzedstawiciele duńskich związków zawodowych oraz organizacji pracodawców osiągnęli porozumienie, które dotyczy wkładu obu grup w budowę nowego systemu przystosowania uchodźców do wymogów tamtejszego rynku pracy.

Negocjacje obu stron trwały kilka tygodni i zakończyły się późno w nocy ze środy na czwartek. Porozumienie dotyczy stworzenia nowego systemu, który będzie odpowiadał na zagwarantowanie prawa do pracy dla uchodźców, których umiejętności nie są jeszcze proporcjonalne do wymagań duńskiego rynku pracy. Prezydent związków zawodowych Lizette Risgaard powiedziała, że umowa kładzie nacisk na takie wdrożenie imigrantów na rynek pracy, aby nie została narażona wolna konkurencja, a także by nie wykorzystywano taniej siły roboczej.

Chodzi tu zwłaszcza o nieoferowanie takich warunków pracy, które będą negatywnie wpływać na stopę bezrobocia i z powodu niskich stawek doprowadzą jedynie do zwiększenia wpływów pracodawców. O dokumencie pozytywnie wypowiedział się duński rząd, który liczy na dobrą integrację imigrantów dzięki podobnym posunięciom.

Na podstawie: politiken.dk.