Sejm w drugim czytaniu zaakceptował bez poprawek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych CIT, dzięki czemu po jej ostatecznym uchwaleniu możliwe będzie ujawnienie informacji o rozliczeniach podatkowych dokonywanych przez największe firmy. Głównym założeniem proponowanych zmian jest pokazanie społeczeństwu, które międzynarodowe firmy rzeczywiście płacą należne państwu daniny i rzeczywiście traktują poważnie polski rynek.

Zmiany w ustawie o podatku CIT dotyczą właśnie możliwości ujawniania podstawowych danych podatkowych największych firm działających na terenie naszego kraju, co jak na razie znalazło poklask wśród wszystkich klubów parlamentarnych, stąd w czasie drugiego czytania odpowiedniego projektu w Sejmie nie zgłoszono żadnych poprawek. Tym samym dokument po przegłosowaniu w parlamencie umożliwi wgląd do rozliczeń głównie zagranicznych koncernów aktywnych na polskim rynku.

Sprawozdawca projektu, Artur Soboń z Prawa i Sprawiedliwości, nie ukrywa, iż celem pomysłodawców jest wykazanie, czy międzynarodowe koncerny rzeczywiście płacą podatki w naszym kraju i działają z korzyścią dla społeczeństwa, tak jak zazwyczaj można usłyszeć z ich deklaracji. Parlamentarzysta zwraca uwagę, iż małe i średnie firmy w Polsce są głównymi płatnikami podatku dochodowego, natomiast to właśnie wielkie korporacje opracowują schematy optymalizacyjne mające na celu uniknięcie zapłaty należnych danin.

Zwolennicy takiego rozwiązania przywołują przykłady państw zachodnioeuropejskich, które już dawno zdecydowały się na podobny krok, stąd choćby Duńczycy i Szwedzi od dłuższego czasu mogą zapoznawać się z danymi dotyczącymi rozliczeń podatkowych największych przedsiębiorstw. Pomysłodawcy projektu zwracają przy tym uwagę, iż w 2015 r. podatek CIT w Polsce zapłaciło tylko 175 tys. firm., choć powinno to zrobić blisko 456 tys., a ogółem wpływy od zagranicznych koncernów stanowiły tylko 5 proc. danin jakie powinny zapłacić osoby prawne.

Na podstawie: infor.pl.