Amerykańska stacja CNN opublikowała badania dotyczące „antysemityzmu”, który ma rozpowszechniać się na kontynencie europejskim. Ze zleconego sondażu wynika, że co czwarty Europejczyk dostrzega zbyt duże oddziaływanie Żydów na biznes i politykę, co piąty uważa wspomniane zjawisko za reakcję na politykę Izraela, natomiast kilka procent mieszkańców naszego kontynentu nie ma w ogóle pojęcia o Holokauście.

Badania zostały przeprowadzone jeszcze przed głośną strzelaniną w amerykańskim Pittsburghu, gdzie w ataku na miejscową synagogę zginęło jedenaście osób. Firma ComRes na zlecenie stacji CNN przepytała ogółem blisko siedem tysięcy osób mieszkających w Europie, w tym tysiąc obywateli państw takich jak Austria, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Szwecja i Polska. Sondaż miał przede wszystkim odpowiedzieć na pytania o stan wiedzy na temat Holokaustu, a także o współczesne podejście społeczeństw do społeczności żydowskiej.

Okazuje się więc, że średnio jeden na dwudziestu Europejczyków w ogóle nie słyszało o Holokauście, przy czym w samej Francji brak wiedzy na ten temat wykazywała blisko jedna piąta osób w wieku 18-34 lat. Połowa respondentów twierdziła z kolei, iż posiadają informacje „w rozsądnej ilości”, a tylko jedna na pięć osób w Europie deklaruje bardzo dobrą znajomość tej historii. W Polsce z kolei blisko 80 proc. respondentów popiera pielęgnowanie pamięci o tych wydarzeniach, aby „nie powtórzyły się już w przyszłości”.

Europejczycy wciąż nie ufają przy tym samym środowiskom żydowskim. Z tego powodu jedna trzecia respondentów uważała, iż Żydzi wykorzystują wydarzenia historyczne do realizacji swoich interesów i poprawiania własnej pozycji, zaś taki sam odsetek w oskarżeniach o „antysemityzm” upatruje zamykania ust ludziom krytykującym politykę Izraela. Podobnie wypada liczba badanych twierdzących, że Żydzi posiadają zbyt duże wpływy w polityce i biznesie.

Jeśli chodzi o szczegółowe wyniki badań, niezwykle interesująco wypadają te dotyczące naszego kraju. Co prawda dwie trzecie Polaków uważa więc, iż istnienie Izraela jako państwa żydowskiego ma rację bytu, ale połowa dostrzega używania przez Żydów argumentu o Holokauście właśnie do usprawiedliwiania polityki państwa syjonistycznego. Blisko 40 proc. polskich respondentów odpowiedziało z kolei, że społeczność żydowska posiada wpływ na świat finansów i biznesu, a jedna czwarta dostrzega ich zbyt duże zainteresowanie światem mediów.

Na podstawie: focus.pl, onet.pl.