Dnia dzisiejszego, w godzinach rannych miały miejsce kolejne polityczne aresztowania w Czechach. Zatrzymano dwie osoby – z Pragi i Brna. Aresztowani nacjonaliści, podobnie jak poprzedni,  na oczach rodzin i sąsiadów zostali zatrzymani w swoich mieszkaniach. Wiadomo, że są to osoby związane m.in. z Dělnicką straną, która podjęła już kroki prawne w celu szybkiej pomocy zatrzymanym. Autonomní Nacionalisté zapowiadają liczne spontaniczne demonstracje na obszarze całych Czech i Moraw, które mają być wyrazem solidarności z zatrzymanymi oraz stałego oporu wobec skorumpowanego systemu i jego totalitarnych praktyk.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy tzw. „demokracja” w Czechach okazała swoje prawdziwe oblicze. Jest to już trzecia akcja wymierzona przeciwko czeskim nacjonalistom, zaś policja wraz z rządzącymi zapowiada kolejne. Przypomnijmy, iż w roku 2009 rząd Czech przewodniczył Unii Europejskiej, która oficjalnie za swój priorytet uznaje walkę o wolność słowa i przekonań. Sytuacja w tym kraju, która ma miejsce od czerwca ’09 pokazuje, jak owe priorytety przekładają się na życie codzienne.