Liczba kobiet biernych zawodowo spada coraz bardziej, o czym świadczą dane z pierwszego kwartału bieżącego roku. Okazuje się, iż w porównaniu do ostatnich trzech miesięcy roku zeszłego, blisko 30 tysięcy kobiet postanowiło znaleźć sobie pracę i tym samym zadać kłam krytykom programu „500+”, którzy twierdzili, że będzie on zniechęcał do poszukiwania sobie zajęcia przez jego beneficjentów.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności wskazuje, iż w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku bez pracy z powodów rodzinnych pozostawało 1,57 mln polskich kobiet. Tym samym było ich o ponad 30 tys. mniej niż w ostatnim kwartale poprzedniego roku, a wzrost zawodowej aktywności przedstawicielek płci żeńskiej został odnotowany w różnych kategoriach wiekowych oraz wśród kobiet bezdzietnych.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska twierdzi, że dane zaprzeczają propagandzie przeciwników programu „500+”, którzy usiłowali przekonywać, iż z jego powodu wiele osób będzie rezygnowało z podjęcia pracy. Tymczasem stało się zupełnie odwrotnie i kobiety przestają być bierne zawodowo, ponieważ każdy stara się zapewnić swojej rodzinie jak najdogodniejsze warunki do życia.

Na podstawie: wgospodarce.pl.