Normalność, zdrowie, zgodność z odwiecznymi prawami natury, tradycja, patriotyzm, wiara, duchowość. Wartości, które do niedawna były tak oczywiste, że nie było potrzeby ażeby w ogóle o nich mówić. Dziś jednak, w tych trudnych czasach, normalność należy manifestować, pokazywać, że to, co najcenniejsze – rodzina oraz ojczyzna – nadal jest fundamentem Polski.

W zdrowym ciele, zdrowy duch – jak zwykli mawiać nasi dziadowie, tak więc zdrowa rodzina to zdrowy naród, zdrowy naród to zdrowa ojczyzna. W czasie nachalnej propagandy dewiacji zachęcamy do promowania zdrowych, normalnych postaw, dlatego też zapraszamy na Marsz Normalności. Pokażmy, że jesteśmy większością, przytłaczającą większością, i żaden liberalny czy nowo-lewicowy atak nie jest w stanie tego zmienić. Zapraszamy i zachęcamy do zaproszenia znajomych oraz stawienia się całymi rodzinami. Pokażmy, że Białystok jest zdrowy, Podlasie jest normalne i żadna zgraja krzykaczy tego nie zmieni.

Rodzina siłą narodu!

Kiedy: 19/09/2020
Gdzie: Białystok, Plac NZS
Godzina: 15:00

Regulamin zgromadzenia:
1) Osoby biorące udział w marszu zobowiązane są do podporządkowania się w kwestii zachowania poleceniom organizatorów;
2) Osoby narażające pozostałych uczestników zgromadzenia swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem będą z niego wypraszane. Przychodząc na marsz – bierz odpowiedzialność za swoje czyny!
3) Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych podczas przemarszu – osoby próbujące to czynić lub te, które przybędą „pod wpływem” będą natychmiast wypraszane. Wydarzenie ma niezmiernie ważny cel, którego nie powinny zakłócać używki! Każdy, kto nie jest w stanie wytrzymać godziny bez papierosa, choćby ze względu na obecność dzieci na zgromadzeniu, niech lepiej zostanie w domu;
4) Flagi, banery i wszelkie symbole organizacji mogą być swobodnie prezentowane, jednak organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydania polecenia nieprezentowania symboli i treści;
5) Zakazuje się samodzielnego, czy spontanicznego wznoszenia haseł (a w szczególności wulgaryzmów – pamiętajmy o dzieciach), żeby nie robić zamieszania. Każde z haseł powtarzamy 3 razy po zarzuceniu przez osobę prowadzącą;
6) Ze względów sanitarnych wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zakrycia ust oraz nosa, tak więc pamiętajmy o maseczkach.

Organizatorzy:
– Obóz Narodowo-Radykalny
– Autonomiczni Nacjonaliści Białystok
– Patriotyczna Jagiellonia

Wydarzenie na FB: facebook.com/events/1495614683969210