23 stycznia, w rocznicę śmierci Wacława Lastouskiego, działacze nacjonalistycznego ruchu Biała Wola zgromadzili się przy jednej z tablic upamiętniających w celu uczczenia jego pamięci. Wacław Lastouski z wykształcenia był filologiem, literaturoznawcą i historykiem, a zajmował się przede wszystkim publicystyką oraz działalnością narodową i społeczną. W latach 1919-1923 sprawował urząd premiera Białorusi. W Polsce jest dzisiaj znany głównie przez fakt organizowania antypolskiej partyzantki, jednak jego działalność skupiała się przede wszystkim na opozycji dla komunistów. Został za to aresztowany 21 lipca 1930 roku przez NKWD i oskarżony o stworzenie nacjonalistycznej organizacji Sojusz Wyzwolenia Białorusi, przez co został pozbawiony funkcji członka Narodowej Akademii Nauk. Ponownie aresztowany w 1937 roku i skazany na karę śmierci. Dla dzisiejszych białoruskich nacjonalistów jest on człowiekiem, który zrobił bardzo wiele dla odrodzenia się białoruskiej kultury i uznawany jest głównym ideologiem niepodległości.
Biała Wola jest jednym z kilku ugrupowań nacjonalistycznych działających na terenie Białorusi. Swoją działalność opierają na oporze bez przywódcy. Pomimo ciągłych szykan ze strony systemu stoją w twardej opozycji zarówno dla reżimu Łukaszenki, jak i dla jego „demokratycznych przeciwników”.