W Bahrajnie otwarta została największa katolicka katedra na całym Bliskim Wschodzie. Obiekt może pomieścić ponad dwa tysiące wiernych, a jest on przeznaczony dla około 80 tysięcy chrześcijan mieszkających w tym niewielkim państwie. Sam Bahrajn chce podkreślić poprzez budowlę swoje przywiązanie do tolerancji religijnej.

Katedra Matki Bożej Arabskiej znajduje się około 25 kilometrów od stolicy Bahrajnu Manamy. W jednym czasie w chrześcijańskiej świątyni może pomieścić się blisko 2,3 tysiące wiernych, co czyni ją największym tego typu obiektem na całym Bliskim Wschodzie. Szacuje się, że z katedry korzystać będzie około 80 tysięcy wyznawców Chrystusa.

W konsekracji katedry Matki Bożej Arabskiej, poza miejscowymi katolikami, wzięli udział przedstawiciele muzułmańskiego rządu Bahrajnu oraz delegacja wysłana do Zatoki Perskiej przez papieża Franciszka.

Władze Bahrajnu podkreślają, że wyznawcy różnych religii mogą cieszyć się swobodą wyznania. W ramach pluralizmu religijnego na terenie kraju znajdują się więc obiekty przeznaczone dla przedstawicieli różnych wyznań. Już w 1819 roku na terenie Bahrajnu powstać miała zresztą pierwsza hinduistyczna świątynia.

Szacuje się, że chrześcijanie stanowią około 15 proc. populacji arabskiego państwa. Zdecydowaną większość z nich stanowią zaś imigranci, choć wspólnota rdzennych wyznawców Chrystusa ma liczyć około tysiąca osób.

Na podstawie: arabnews.com, newsofbahrain.com.