szonbornKardynał i arcybiskup Wiednia Christoph Schönborn ostrzegł przed napływem muzułmanów do Europy, bowiem chcą oni wykorzenić chrześcijaństwo i podbić nasz kontynent. Katolicki duchowny podzielił się swoimi uwagami z wiernymi podczas święta ustanowionego z okazji wygranej nad Turkami w bitwie pod Wiedniem.

Abp. Christoph Schönborn 12 września wystąpił z homilią z okazji obchodzonego w Kościele katolickim święta Najświętszego Imienia Maryi, które zostało ustanowione z okazji wygranej nad Turkami w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. Kardynał pytał w jej trakcie, czy mieszkańców Europy czeka trzecia próba podbicia kontynentu przez muzułmanów. Według Schönborna wielu wyznawców islamu chciałoby wykorzenić chrześcijaństwo z Europy i dokonać jej podboju, stąd prosił on Boga o zmiłowanie się nad naszym kontynentem i o okazanie miłosierdzia ludziom znajdującym się w niebezpieczeństwie z powodu utraty chrześcijańskiego dziedzictwa.

Schönborn z powodu swoich słów znalazł się w ogniu krytyki ze strony politycznie poprawnych mediów, stąd na stronie internetowej wiedeńskiego arcybiskupstwa opublikował oświadczenie w tej sprawie. Katolicki duchowny napisał, iż jego celem nie było atakowanie uchodźców i imigrantów, ale jego zdaniem zagrożone jest dziedzictwo chrześcijańskiej Europy. Największym problemem w tej sprawie jest jednak słabość Europejczyków, którzy porzucili wyznawaną przez wieki religię.

Rocznica zwycięstwa pod Wiedniem była obchodzona przez Kościół katolicki na terenie całej Austrii. Celebrowała ją również narodowo-konserwatywna Wolnościowa Partia Austrii, która podczas swojej manifestacji w stolicy kraju wzywała do obrony kontynentu przed najeźdźcami.

Huczne obchody wiedeńskiej wiktorii zbiegły się z kryzysem dyplomatycznym pomiędzy Austrią i Wiedniem, spowodowanym krytyką polityki prowadzonej wobec imigrantów przez władze w Ankarze.

Na podstawie: thelocal.at, rp.pl.