strasburgAustria przegrała w Strasburgu proces wytoczony jej przez dwie lesbijki, które chciały wspólnie wychowywać dziecko jednej z nich, spłodzone w „wolnym związku”. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że prawo adopcyjne obowiązujące w Austrii dyskryminuje homoseksualistów.

Sprawa do Strasburga trafiła w 2007 roku, kobiety zdecydowały się ją tam skierować gdyż przegrały wszystkie procesy w austriackich sądach. Chciały udowodnić, że ustawa obowiązująca w Austrii dyskryminuje dewiantów, ponieważ w przypadku pary heteroseksualnej jedno z partnerów może zaadoptować dziecko drugiego mimo, iż nie posiadają ślubu, a pary homoseksualne są tego prawa pozbawione.

Sędziowie Trybunału doszli do wniosku, że różnica w traktowaniu wynikała z orientacji seksualnej powódek. Uznali też, że „nie przedstawiono przekonujących powodów, by wykazać, iż taka różnica w traktowaniu jest konieczna dla ochrony rodziny lub dla ochrony interesów dziecka”, udowadniając po raz kolejny, że chora ideologia równouprawnienia jest ważniejsza niż dobro dziecka.

Wyrok jest ostateczny i rządowi Austrii nie przysługuje już możliwość odwołania się. Austria została zobowiązana do wypłaty powódkom 10 tysięcy euro i pokrycia kosztów procesowych w wysokości kolejnych 28 tyś. euro.

Austriacka ustawa dotycząca związków homoseksualnych została uchwalona pod koniec 2009 roku i weszła w życie z początkiem 2010. Daje ona parom jednopłciowym takie same uprawnienia, jakimi cieszą się normalne związki z dostępem do rent po śmierci jednego z partnerów i alimentów w przypadku rozstania włącznie. Ustawa zabrania natomiast parom homoseksualnym adopcji dzieci i sztucznego zapładniania.

na podstawie: PAP