saudi-oilWładze Arabii Saudyjskiej opublikowały plan „Wizja 2030”, którego głównym celem jest uniezależnienie się tego kraju od zysków pochodzących ze sprzedaży ropy naftowej, która jest źródłem coraz mniejszych przychodów państw z regionu Bliskiego Wschodu.

Saudyjski rząd oraz król Salman przygotowały dokument „Wizja 2030”, który został publicznie ogłoszony w tym tygodniu. Głównym celem nowego planu gospodarczego rządzącej monarchii jest uniezależnienie się Arabii Saudyjskiej od dochodów z ropy naftowej, która z powodu ostatnich spadków cen przestaje być atrakcyjnym źródłem dochodów dla niemal wszystkich państw Bliskiego Wschodu. Głównym założeniem „Wizji 2030” jest stworzenie funduszu majątkowego Arabii Saudyjskiej w wysokości 2 bilionów dolarów, który spowoduje, iż dochody z ropy naftowej będą stanowiły mniej niż 45 proc. saudyjskiego PKB.

Program opiera się na trzech głównych filarach. Pierwszy zakłada, że Arabia Saudyjska jest centrum życia arabskiego i islamskiego, stąd cenniejszy od ropy naftowej jest fakt, iż na terytorium kraju znajdują się Mekka i Medyna, które co roku są odwiedzane przez miliony muzułmanów. Drugi filar to saudyjska wizja w postaci dużego funduszu inwestycyjnego, który pozwoli na stanie się tego kraju potęgą inwestycyjną poprzez pobudzenie gospodarki i dywersyfikację dochodów. Trzeci filar to położenie geograficzne, które spowoduje, że Królestwo może zostać światowym epicentrum handlu.

Zdaniem ekspertów osiągnięcie zakładanych celów nie będzie możliwe bez aktywnego udziału społeczeństwa, co będzie niemożliwe bez liberalizacji życia społeczno-politycznego saudyjskiej monarchii.

Na podstawie: saudigazette.com.sa, aljazeera.com.