EVZŻydowskie portale informacyjne donoszą o „antysemickim” skandalu jakim określono działania niemieckiego funduszu rekompensat dla ofiar III Rzeszy. Ustanowiony jedenaście lat temu fundusz „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” sponsoruje m.in. wymianę studencką pomiędzy uczelniami z Nazaretu i wschodnich Niemiec. Jak donosi izraelski dziennik Yediot Acharonot broszury przygotowane przez fundusz na zakończenie programu wymiany „są pełen antysemickiej propagandy i rysunków”. W broszurach porównano edukacyjne prawa młodych Niemców oraz ich arabskich rówieśników mieszkających w Izraelu. Według dziennika, broszura kwestionuje prawo Izraela do istnienia.

Fundusz „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” to wspólny projekt niemieckich przedsiębiorców i władz, który powstał w wyniku międzynarodowej presji, zmuszającej państwo niemieckie do rekompensat dla pracowników przymusowych w III Rzeszy. Większość funduszy przeznacza on na „projekty upamiętniające ofiary nazistów, walki o prawa człowieka oraz projekty budujące porozumienie pomiędzy narodami.”

Broszury dla studentów to nie jedyne „przewinienie” jakie wytykają funduszowi środowiska żydowskie. Dwa miesiące temu ich wściekłość wywołał również fakt sfinansowania przez fundusz wycieczki grupy mieszkających w Niemczech Palestyńczyków do Izraela