Sąd Najwyższy Republiki Słowacji odrzucił wniosek prokuratury o zdelegalizowanie Partii Ludowej „Nasza Słowacja”. Sędziowie uznali bowiem, że nie przedstawiono wystarczających dowodów na potwierdzenie tezy o dążeniu nacjonalistów do obalenia systemu demokratycznego, zaś prowadzone przeciwko nim postępowania nie mogą być podstawą do zakazania działalności ugrupowania.

Wyrok w tej sprawie słowacki Sąd Najwyższy miał wydać już prawie trzy tygodnie temu, kiedy odbyła się najważniejsza rozprawa dotycząca ewentualnej delegalizacji Partii Ludowej „Nasza Słowacja” (Ľudová strana Naše Slovensko, L’SNS), ale postanowił on jednak odroczyć jego ogłoszenie właśnie do 29 kwietnia.

Ostatecznie sędziowie nie przychylili się do wniosku Prokuratora Generalnego o zdelegalizowanie nacjonalistów. Według nich prokurator Jaroslav Čižnár nie przedstawił wystarczających dowodów na poparcie swoich tez, wśród których znajdowały się głównie oskarżenia o chęć obalenia przez L’SNS ustroju demokratycznego, rzekome promowanie przez partię ekstremizmu i rasizmu, a także toczone przeciwko niektórym członkom partii postępowania sądowe.

Sąd Najwyższy podkreślił, że nie dopatrzył się antydemokratycznych wątków w działalności ugrupowania, zaś dodatkowo nie posiada ono tak dużej reprezentacji w parlamencie, aby w jakikolwiek sposób móc przegłosowywać prawa ograniczające swobody obywatelskie. Dowodem w sprawie nie mogą być także postępowania toczące się przeciwko szefowi L’SNS Marianowi Kotlebie i posłowi Milanowi Mazurkowi, dotyczące właśnie propagowania nienawiści na tle narodowościowym, ponieważ nie zostali oni jeszcze prawomocnie skazani.

Prokuratura nie potwierdziła również swojej tezy o chęci wyprowadzenia Słowacji z NATO i Unii Europejskiej przez nacjonalistów, natomiast organizowane przez ugrupowanie patrole pilnujące bezpieczeństwa w pociągach nie miały sformalizowanej struktury, a przede wszystkim w żaden sposób nie łamały obowiązującego prawa.

Kotleba komentując całe postępowanie podziękował członkom Sądu Najwyższego, krytykując ponadto polityczne motywacje stojące za procesem przeciwko jego partii. Wyrok Sądu Najwyższego potwierdził jednak ostatecznie, że L’SNS jest legalnym ugrupowaniem politycznym, dlatego Słowacy nie muszą bać się oddawać swoje głosy właśnie na nacjonalistów.

Na podstawie: nacjonalizm.wordpress.com.