Jako środowisko nigdy w zdecydowany sposób nie akcentowaliśmy naszych poglądów dotyczących pożądanego stanu środowiska naturalnego, kształtu polskiego przemysłu, czy po prostu zagarniętych przez lewackie kliki praw zwierząt. Mimo posiadania wyrobionych poglądów dotyczących szeroko (i zazwyczaj źle) pojętej ekologii, nie manifestowaliśmy ich na tyle otwarcie, co poglądów antykapitalistycznych bądź tożsamościowych. Czas jednak biegnie i pewne pojęcia, zestawy poglądów, zapatrywania, chociaż wydawałoby się oczywiste, coraz głębiej wnikają  w nasz ruch w już ustalonym i uformowanym kształcie.
Inicjatywa Greenline Front, łącząca radykalny nacjonalizm z równie radykalnym ekologizmem jest od pewnego czasu obecna w przestrzeni polskiego internetu, jak i polskich ulic, zachęcamy zatem do zapoznania się z jej manifestem:

Słońce jest uosobieniem wszechrzeczy, które zarówno kreuje jak i niszczy, nic dziwnego więc, że na przestrzeni tysiącleci istnienia człowieka, Słońce pojawia się jako obiekt czci we wszystkich kulturach. Życiodajne promienie w każdej chwili są w stanie okazać swe destrukcyjne oblicze w postaci płomieni, w pełni tłumaczy to traktowanie go jak Boga, wszak wzbudza ono zarówno miłość, szacunek jak i trwogę.

W dzisiejszych czasach człowiek oderwany jest od świata zewnętrznego, własne ego, oraz rak indywidualizmu w pełni absorbują jego uwagę. Sprawia to, że jest on przekonany o swojej wszechmocy do tego stopnia, że wytworzył w swojej głowie świat wewnętrzny, alternatywny. W tym alternatywnym świecie ludzie są sobie sami Bogiem, zachłyśnięci postępem technicznym, żyją w przekonaniu, że są w stanie kreować wszechrzecz, czerpiąc bez granic z darów Natury, gwałcąc jednocześnie Jej odwieczne prawa.
Bez wątpienia na końcu tej drogi, którą obrała ludzkość jest totalna zagłada.
Stąd też przyjęliśmy solarne symbole, są one pewnego rodzaju hołdem dla siły, bez której nie było by istnienia. Czarne słońce odzwierciedla zaś wewnętrzną, instynktowną mądrość, którą czerpiemy z Natury. Runa algiz to życie, o które chcemy walczyć.
My, nacjonaliści, którzy  doświadczają otaczającego nas świata, dostrzegając jego wszelkie piękno oraz ucząc się praw Natury, bezwzględnie nie zgadzamy się na podążanie obraną przez społeczeństwo drogą. Deklarujemy wojnę nowoczesnemu światu, oraz prawom jakie próbuje nam narzucić, konsekwentnie będziemy robić wszystko, żeby tę wojnę wygrać i pomóc ludziom obudzić się z śmiertelnego snu.

Niech rozpęta się burza, która przyniesie nam upragnione Zwycięstwo! Niech przyniesie nam śmierć nowoczesnego świata!

REX