W Rudzie Śląskiej trwa wyburzanie trzech schronów wybudowanych przed II wojną światową, będących elementem Obszaru Warownego „Śląsk”. Obiekty posiadające unikatowe wyposażenie muszą ustąpić centrum logistycznemu składającemu się z siedmiu hal magazynowych, budowanemu przez amerykański koncern Prologis.

Obszar Warowny „Śląsk” został wybudowany w latach trzydziestych ubiegłego wieku, aby chronić polskie zakłady przemysłowe przed niemiecką agresją. Tworzy on sieć umocnień znajdujących się na liczącej sześćdziesiąt kilometrów linii od miejscowości Przeczyc na północy, aż do miejscowości Wyry na południu Śląska. Ogółem w skład tego pasma wchodzą aż 64 schrony bojowe, przy czym tylko część z nich poddano rewitalizacji i służą one jako muzea historyczne.

Od piątku w Rudzie Śląskiej trwa z kolei wyburzanie trzech z sześciu schronów wchodzących w skład punktu oporu „Radoszowy”. Miłośnicy historii podkreślają, że obiekty miały unikatowy charakter z powodu swojego wyposażenia, w skład którego wchodziły drzwi, strzelnice, kopuły bojowe czy fragmenty mechanizmów wentylacji.

Umocnienia te przetrwały II wojnę światową oraz okupację niemiecką i radziecką, jednak w III Rzeczpospolitej musiały ustąpić miejsca amerykańskiemu koncernowi Prologis. To właśnie on zbuduje na tym terenie Centrum Logistyczne Prologis Park Ruda Śląska, które ma składać się z siedmiu olbrzymich hal magazynowych. Schrony do 2006 roku znajdowały się pod ochroną konserwatora zabytków, ale z powodu ich złego stanu technicznego postanowiono zmienić plan zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie: histmag.org.