Zapraszamy w środę 17 lutego, o godzinie 18:00 do lokalu Civitas Christiana przy ul. Kuźniczej, na dyskusję poświęconą relacji pomiędzy szeroko pojętą „ideą narodową”, a tzw. „ekologizmem”. Chodzi tu o to, aby odpowiedzieć sobie na takie pytania jak np.: czy ekologizm z konieczności jest lewicowy? jak ma się konserwatyzm do ochrony przyrody? czy jest możliwe, by ludzie z „prawej strony barykady” (możliwie ogólnie pojętej) zagospodarowali obszar „ekologii”? jak ma się ochrona przyrody do ustroju gospodarczego i czy wolny rynek jest tu ułatwieniem, czy też utrudnieniem? Chodzi także o poruszenie kwestii praktycznych: jaka mogłaby być konkretna forma związania działań środowisk konserwatywnych, endeckich etc. z działalnością na gruncie ochrony przyrody i czy jest to w ogóle potrzebne (a może to jedynie zbędna współczesna moda, z którą nie należy się wiązać?).

Spotkanie organizuje grupa młodych ludzi z istniejących we Wrocławiu organizacji o profilu narodowym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Poprzednie spotkanie z tej serii tyczyły się relacji „nacjonalizm-konserwatyzm” oraz wpływu politycznej poprawności na język mediów, a w konsekwencji – na język używany potocznie i powszechnie przez społeczeństwo.