bezdomnosc-wsrod-mlodych-w-ukCięcia świadczeń socjalnych dokonane przez centroprawicowy rząd Davida Camerona, spowodowały wzrost bezdomności wśród osób poniżej 25 roku życia. W ciągu roku wskaźnik ten zwiększył się z 1,7 proc. do 10 proc.

Badania na ten temat przeprowadziła koalicja ponad 200 organizacji pozarządowych, zajmujących się problemami bezdomności i wykluczenia społecznego. Wskazują one, że w ciągu roku, wskaźnik bezdomności wśród osób w wieku do 25 lat, zwiększył się sześciokrotnie. W 2013 r. wynosił on 1,7 proc., natomiast obecnie jest to 10 proc.

Przyczyną tak drastycznej zmiany są reformy koalicji Partii Konserwatywnej (Conservative Party) i Liberalnych Demokratów (Liberal Democrats). Rząd Davida Camerona w 2012 r. zaostrzył kryteria przyznawania świadczeń na mieszkania dla młodych ludzi, zmniejszając je i skracając czas ich przyznawania.

Eksperci podkreślają, że doświadczenie bezdomności w młodym wieku, prowadzi do zahamowania rozwoju człowieka i problemów w jego późniejszym życiu.

na podstawie: independent.co.uk