Federalny Urząd Statystyczny w Szwajcarii podzielił się najnowszymi statystykami dotyczącymi przestępczości w ubiegłym roku. Przede wszystkim wynika z nich, że za większość przypadków łamania prawa w tym kraju odpowiadają cudzoziemcy. Wśród skazanych dominują więc osoby pochodzące z państw należących do regionu Afryki Południowo-Zachodniej.

Wśród wszystkich skazanych w ubiegłym roku osób dorosłych blisko 58 proc. stanowili cudzoziemcy.  W przypadku ustawy o narkotykach dorośli obcokrajowcy byli odpowiedzialni za 57,9 proc. wszystkich przestępstw, a za złamanie prawa o ruchu drogowym blisko 52 proc. Jednocześnie 40 proc. przypadków łamania przepisów tamtejszego Kodeksu Karnego dotyczy młodych cudzoziemców.

Największą nadreprezentację w statystykach dotyczących przestępczości w Szwajcarii posiadają narodowości z krajów Afryki Południowo-Zachodniej. Na tysiąc osób pochodzących z tego regionu przypada blisko 30 przestępców. Na drugim miejscu znaleźli się zaś imigranci z Afryki Zachodniej ze wskaźnikiem 21,7 na tysiąc. Kolejni są Jamajczycy (20,5), Haitańczycy (19), imigranci z Dominikany i Jemenu (17,7) oraz obywatele Republiki Południowej Afryki (17,6).

Widać natomiast wyraźnie, że zupełnie inaczej jest w przypadku nacji europejskich. Jeśli chodzi o przelicznik na tysiąc osób to najmniej przestępstw popełniają obywatele Wielkiej Brytanii i Kanady (1,2), Amerykanie (1,4), Szwedzi i Holendrzy (1,6). W przypadku Szwajcarów wskaźnik ten wynosi 2,6 na tysiąc osób legitymujących się szwajcarskim paszportem.

Jednocześnie Federalny Urząd Statystyczny przy okazji podawania powyższych danych musiał przedstawić adnotację, która zgodna jest z kanonami politycznej poprawności. Statystycy podkreślili więc, że „nie należy wyciągać pochopnych wniosków”, ponieważ liczby te „nie dowodzą istnienia związku przyczynowego między narodowością a nagannym zachowaniem”.

Na podstawie: 20min.ch.