W położonym 30 kilometrów od Budapesztu mieście Gyomroi, pomimo licznych protestów lewicowych działaczy, stanie pomnik admirała Miklosa Horthy’ego – węgięrskiego bohatera narodowego oraz jednego z „ludzi-symboli”, świadczących o wieloletniej i nieprzerwanej przyjaźni Węgier i Polski.

Liczące zaledwie 15 tysięcy mieszkańców miasto początkowo miało upamiętnić admirała w znacznie głębszym wymiarze, przywracając nazwę Admirała Miklosa Horthy’ego rynkowi miasta, którą nosił w latach 1937-1945. Po reakcji lewicowych polityków, którzy zarzucają admirałowi odpowiedzialność za śmierć tysięcy komunistów, Cyganów oraz Żydów, rada gminy zdecydowała się jedynie na budowę pomnika i ochrzczenie nazwiskiem Horthy’ego największego parku w mieście (to właśnie w nim stanie pomnik). Miklos Horthy zostanie uhonorowany w Gyomroi dzięki politykowi nacjonalistycznej partii Jobbik (Ruch na Rzecz Lepszych Węgier), piastującemu urząd radnego w tym mieście.

Admirał Horthy zasłynął w Polsce dzięki swojej bezkompromisowej postawie, uwidaczniającej wieloletnią polsko-węgierską przyjaźń. Między innymi w trakcie II Wojny Światowej, podczas której Węgry współpracowały z III Rzeszą, Horthy odmówił przepuszczenia wojsk Wehrmachtu przez terytorium Węgier przeciwko Polsce, czego domagali się naziści i nakazał zaminowanie tuneli kolejowych i ich wysadzenie w przypadku próby przedarcia się Niemców siłą.