W Wielkiej Brytanii rośnie liczba szkół, które rezygnują z serwowania wieprzowiny oraz chętnie wprowadzają dania z mięs pochodzących z niehumanitarnego uboju „Halal”, stosowanego rytualnie przez muzułmanów. Multikulturalizm zawitał również do brytyjskiej kuchni, stopniowo wypierając z niej tradycyjne wyspiarskie dania.

Co ciekawe, wśród szkół wykreślających z menu swoich stołówek wieprzowinę, zdecydowaną większość stanowią placówki podejmujące ten krok z przymusu. Między innymi szkolne stołówki w północnej części Londynu diametralnie zmieniają sposób przyrządzania potraw ze względu na otrzymane polecenie od Rady Gminy Haringey (ang. Haringey Council).

Piewcy pomysłu usuwania z brytyjskich szkół dań zawierających wieprzowinę powołują się na „potrzeby uczniów”, którym religia (uściślając – islam) zabrania spożywania potraw z wieprzowiny. Tymi samymi „potrzebami” tłumaczy się wprowadzanie do menu potraw „Halal”, które ze względu na swoje brutalne i niehumanitarne metody uboju, budzą wiele protestów obrońców praw zwierząt w całej Europie.

na podstawie: „Daily Telegraph”