FamilyNajnowsze badania przeprowadzone przez brytyjski think tank Center for Social Justice (CSJ) pokazują, że w Wielkiej Brytanii rodzi się najwięcej dzieci par niebędących w związku małżeńskim. Skala zjawiska jest nieporównywalna do żadnego innego miejsca na świecie w ciągu ostatnich 200 lat. Według autorów raportu, Wielka Brytania jest świadkiem szybkiego upadku wartości społecznych i malejącej wiary w fundament rodziny i instytucji małżeństwa.

Badania CSJ mówią o 5-ciu procentach nieślubnych dzieci w Anglii i Walii w drugiej połowie XVIII wieku, najszybszy wzrost tego zjawiska trwa nieprzerwanie od lat 60-tych XX wieku. Historyczne dokumenty pochodzące z lat 70-tych wskazują 10 procent liczby dzieci spoza małżeństw. W roku 1991 liczba ta wynosiła już 30 procent, by dziś osiągnąć 45 procent.

Według badań CSJ liczba par mieszkających razem, a nie będących małżeństwami wzrosła z 5 procent sprzed roku 1945 do… 90 procent dzisiaj. Autorki raportu, Rebecca Probert z Warwick University i Samantha Callan z CSJ mówią, że przedstawione dane nie potwierdzają tezy, że z początku XX wieku współżycie par poza małżeństwem było zjawiskiem częstym. Wskazują one na wyniki badań, które mówią, że w latach 50-tych i 60-tych jedynie 1 do 3 procent par mieszkało razem przed ślubem.