black-kid-schoolRaport szwedzkiej agencji narodowej wskazuje, że obniżenie się poziomu edukacji w tym kraju jest związany z napływem imigrantów, którzy nie znają miejscowego języka. Tacy uczniowie osiągają na ogól dużo gorsze wyniki w szkole.

Szwedzka agencja narodowa postanowiła przedstawić raport, który tłumaczyłby dlaczego od przeprowadzenia pierwszego badania w ramach programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów (PISA) w 2000 r., Szwecja znacząco spadła w klasyfikacji w tym rankingu. Pod koniec 2013 r. szwedzkie szkoły we wszystkich obszarach tego badania, a więc w matematyce, czytaniu i naukach przyrodniczych znalazły się po raz pierwszy w swojej historii poniżej średniej państw OECD. Według autorów raportu na ten temat, wpływ na wyniki szwedzkiej edukacji ma kilka czynników, jednak jednym z najważniejszych jest napływ imigrantów.

Z badań wynika bowiem, że młodzi imigranci uzyskują dużo gorsze wyniki w nauce od swoich rówieśników, bowiem najczęściej nie znają oni języka szwedzkiego. Stąd szkoły mają potrzebować większej liczby nauczycieli, a także tłumaczy.

Na podstawie: dn.se.