koksownia-przyjaznDziałające w porozumieniu związki zawodowe z Koksowni Przyjaźń 30 grudnia wszczęły spór zbiorowy z pracodawcą. Spółka zajmująca się głównie produkcją koksu i produktów węglopochodnych zdaniem związkowców zlekceważyła żądania płacowe wystosowane przez stronę reprezentującą pracowników.

„17 grudnia przedstawiliśmy żądania płacowe, ale pracodawca nie podjął z nami rozmów na ich temat. Teraz czekamy na rozpoczęcie rokowań zgodnie z procedurą ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych” – poinformował Zenon Fiuk sprawujący funkcje przewodniczącego „Solidarności” w Koksowni Przyjaźń.

Zarząd utrzymuje, iż nie przystąpił do negocjacji w związku z planowanym połączeniem z Kombinatem Koksochemicznym Zabrze, a co za tym idzie obowiązkiem wygenerowania jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i regulaminu pracy dla obu firm. Oświadczenie to spotkało się z ostrą reakcją strony związkowej, gdyż opracowanie dokumentu może się przedłużyć do kilku miesięcy i ponownie żądają przystąpienia do rozmów w kwestii zmiany warunków płacowych.

Przypomnieć należy, iż w przypadku gdy zarząd nie wypracuje satysfakcjonującego pracowników rozwiązania związek zawodowy w ich imieniu może zainicjować dwugodzinny strajk ostrzegawczy, jak również w ostateczności przystąpić do szerszej akcji strajkowej.

na podstawie: solidarnosc.org.pl