cyganieSłowackie ministerstwo spraw wewnętrznych ma przeznaczyć blisko 64 miliony euro, które mają zostać wykorzystane do rozwiązania problemów związanych z niskim poziomem życia cygańskich społeczności. Chodzi zwłaszcza o inwestycje w sektor edukacyjny.

Rząd Roberta Fico ma przeznaczyć blisko 64 mln euro na cele takie jak zniesienie segregacji Cyganów w szkołach, wzmocnienie edukacji przedszkolnej cygańskiej młodzieży, działania asystentów nauczycieli, aktywizację rodziców cygańskich dzieci, a także rozbudowa istniejących przedszkoli.

Słowackie MSW twierdzi, że kompleksowa poprawa życia społeczności Cyganów jest możliwa jedynie wtedy, jeśli rozwiązuje się systematycznie i kompleksowo ich problemy i przekształca środowisko w którym żyją. Programy powinny być więc skierowane przede wszystkim do tych społeczności, które są zmarginalizowane ale jednocześnie biorą udział aktywnie w rozwiązywaniu swoich problemów.

Na podstawie: pravda.sk.